Η συμμαχία με το Ισραήλ, είναι σημαντικότερη από τη συμφωνία του EastMed

Προέλευση