Η σκοτεινή πλευρά της σελήνης αποκαλύπτεται: Ιστορική πρωτιά της Κίνας