“Η Σάμος αλλάΖΕΙ” για το Μεταφορικό Ισοδύναμο και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία