Η ψηφιακή στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη συνάντηση Βασιλόπουλου – Παπαστεργίου