Η Προδοσία του 1941.Η 17η Απριλίου ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Ήταν η 171η ημέρα που η Ελλάδα βρισκόταν σε πόλεμο και 12η ημέρα της Γερμανικής Επίθεσης.