Η ποντιακή παράσταση «Χωρίς εσέν ‘κι γίνουμαι χωρίς εσέν ‘κ’ ευτάγω» στη Θεσσαλονίκη