Η πολιτιστική κληρονομιά της Π.Ε. Εύβοιας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου SMART HERITAGE από την Αναπτυξιακή Εύβοιας