Η περιοχή μας στον Ναυτικό άτλαντα του κόσμου, 1648