Η περιγραφή της Λαμίας και της κοιλάδας του Σπερχειού το 1870 από τον Henri Bell