Η Ομογένεια στη Νέα Υόρκη, αποχαιρέτησε την Πρόξενο της Ελλάδας (Κερκυραία) Λάνα Ζωχιού. Επόμενος Σταθμός: Τεχεράνη!