Η νεοδημοκρατική διακυβέρνηση και η δικαίωση των αρίστων