Η μυρωδιά του ανθρώπου μας κολλάει στο μυαλό μας

Προέλευση