Η Μητροπολιτικής Ενότητα Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ εξοπλίζει τους Δήμους με αντλίες και γεννήτριες..