Η μάγισσα: «Ναι είναι αλήθεια θείε, ναι» Ο Τζανής παραδέχεται στον Κανέλλο τη σχέση με τη Μεταξία