Η λίστα με τα σχολεία που θα λειτουργήσουν με πρόγραμμα ολοήμερου μέχρι τις 17:30 από Σεπτέμβριο