Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΙΜΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΛΜΟΥΝ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ