Η Κόρινθος θα αποκτήσει Δημοτικό Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο