Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1922 ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 1923