Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Μας εξοντώνουν φανερά. Εμείς τι κάνουμε ...