Η Κατάρα συνεχίζεται στην Κεφαλονια με Ανησυχητικά Νούμερα