Η κ. Μέρκελ στην Αθήνα και το τελευταίο come back home