Η ιστορία του Μαραθώνιου δρόμου - Στην αρχαιότητα δεν υπήρχε ως άθλημα