Η ιστορία του Ηλίου είναι γραμμένη πάνω στους βράχους της Σελήνης...