Η ΓΣΕΕ στο ετήσιο συνέδριο των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία