«Η γλώσσα ως πολιτική πράξη» – Το 3ο Μικρό Θερινό 1-2 Οκτωβρίου