Η γερμανική πολιτική έως και την Μικρασιατική Καταστροφή