Η Γερμανία εξακολουθεί να κερδίζει από την κρίση της Ευρωζώνης και της Ελλάδας...