"Η φωτιά αυτή, ιδιαίτερο φυσικό φαινόμενο" -Του Ευάγγελου Αθανασιάδη