Η Επιτροπή Παιγνίων καλεί τους καζινάρχες την Πέμπτη