Η επικινδυνότητα των πανάκριβων και προβληματικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποκαλείπτεται, μέσα από τις οδηγίες ασφαλείας του Υπουργείου Ναυτιλίας