Η ΔΡΩ καλεί στο Μουσείο Αγρινίου για την Διεθνή Ημέρα Μουσείων