Η δραστηριότητα της παράταξης “Πατρίδα μας η Στερεά” στο πρώτο τρίμηνο της θητείας του Περιφερειακού Συμβουλίου