Η δημιουργία της Μακρονήσου 19.2.1947: Το ΓΕΣ εισηγείται τη συγκρότηση της Διεύθυνσης ΒΧΙ/ΓΕΣ