Η διασπορά ψευδών ειδήσεων για θέματα δημόσιας Υγείας είναι ένα σοβαρό ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με την νομοθεσία.