Η Αθηνά Τερζοπούλου στις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

Προέλευση