Η Αστυνομία εξοπλίζεται με αυτοκίνητα και συσκευές από την Πολιτική Συνοχής