Η ΑΝΕΘ Χρηματοδοτεί την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών