Η "Αιγίδα" ως διαστρικό υπέροπλο των θεών και του Αχιλλέα