η 8η Ελληνογερμανική Συνέλευση στη Χερσόνησο Κρήτη. Και η Κατοχή καλά κρατεί!!