«Χρυσό αίμα»: Αυτή είναι η ομάδα αίματος που έχουν λιγότεροι από 50 άνθρωποι

Προέλευση