Χρωστάει. Και λοιπόν; Όταν θα γίνει 107 ετών θα αποπληρώσει τις οφειλές του