Χρόνια πολλά η Μεγαλόχαρη να είναι πάνω από τον στρατό μας και να ευλογεί τους Έλληνες.