Χρήσιμη ενημέρωση για την ανανέωση της πινακίδας στην πλατεία της Πολυδρόσου.