Χρ. Τριαντόπουλος: Θεσμοθέτηση του ειδικού καθεστώτος στήριξης των επιχειρήσεων της Β. Εύβοιας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού