Χωρίς συναίνεση, ήταν, είναι και θα είναι πάντα βιασμός!