Χωρίς καραντίνα στην Ελλάδα ταξιδιώτες από Ε.Ε. και πέντε χώρες - Οι προϋποθέσεις