Χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές/τριες της Στ’ τάξης