Χιλιάδες επισκέπτες στην «North Aegean Boat Show 2024»