Χιλιάδες ακίνητα διαγράφηκαν από Airbnb και Booking