Χιλή: Πακέτο κοινωνικών μέτρων για τον τερματισμό των ταραχών